Logo FLORES PRISMA Logo FLORES PRISMA
Detalle del Producto

Detalle del Producto

Escimo

Escimo
Color:
White
Longitud:
Icono Longitud
40 - 60
Tamaño del botón:
Icono Rosa
5,0 - 5,5
Breeder:
Icono User
Kordes Roses International
Volver

Otras Variedades